Bizi takip edin

Makale

Araştırma: Siber Güvenlik Sektöründe Otomasyon, İş Güvenliği ve Yapay Zekâ

Detayları kamuoyuyla paylaşılan yeni bir araştırma, otomasyondan yapay zekaya, cinsiyet dağılımından iş güvenliğine ilginç sonuçları ile dikkat çekti…

tarihinde yayımlandı

ABD merkezli siber güvenlik kuruluşu Exebeam tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni bir araştırma, sektör çalışanlarının çeşitli konulardaki görüşlerine yönelik ilginç sonuçları ve genel bulguları ile dikkat çekti. Örneğin siber güvenlik uzmanlarının yüzde 88’lik kısmı, otomasyon teknolojilerinin işlerini daha da kolaylaştıracağına inanıyor, bu alanda yer alan genç çalışanlar ise yakın gelecekte işlerinin ellerinden gidebileceğini düşünüyor.
Bu noktada analistler, genç çalışanların işlerinin otomasyon tarafından ellerinden alınabileceğine yönelik endişesini şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade ediyor. Bu hissin ortaya çıkmasındaki nedeni genç çalışanların otomasyon teknolojisine yönelik eğitimlerinin eksik olmasına bağlanıyor.

Güvenlik sektöründe otomasyon nedir? Güvenlik faaliyetlerinin makine tabanlı olarak (insan müdahalesi olarak veya olmaksızın) gerçekleştirilmesi ile siber tehditlerin programlanabilir bir şekilde tespit edilmesi, incelenmesi ve çözümlenmesi şeklinde özetlenebilir. Makine tabanlı yaklaşım ile siber tehditler tanımlanır, güvenlik uyarıları oluşturulur ve en doğru zamanda gerekli müdahalenin yapılması sağlanır.

Diğer taraftan siber güvenlik sektöründe son üç senede yapılan anketler, çalışanlarının büyük kısmının halinden memnun olduğunu gösteriyor. Sektörde üstlendikleri görevden memnun olanların oranı yüzde 96, maaş ve genel itibarıyla kazançlarından memnun olanların oranı yüzde 87 seviyesinde.
Ek olarak sektördeki cinsiyet dağılımı da değişiyor; 2019’da sadece yüzde 9 oranındaki kadın çalışan sayısı, 2020 itibarıyla ciddi bir sıçrama yaşayarak yüzde 21’e yükseldi ve gelişmeye devam ediyor.

Önceki birçok araştırma, kariyer planlamasında yaşanan belirsizliklerin ve otomasyonu anlamakta yaşanan zorlukların iş güvenliği konusunda sorunlar doğurabileceğini göstermişti. Ayrıca, koronavirüs salgını sürecinde ortaya çıkan negatif seyirli ekonomik atmosferin ve tecrübesizliğin küresel bir ekonomik gerilemede diğer etkenler olarak belirdiği kaydedildi.

Otomasyon, yapay zeka ve makine öğrenmesi faktörleri

Siber sektöründe yer alan 45 yaş altı çalışanların yüzde 53’ü yapay zekâ (AI) ve makine öğrenmesinin (ML) iş güvenlikleri açısından tehdit oluşturduğunu düşünüyor. 45 yaş ve üzerindeki uzmanlarda ise endişe oranı yüzde 25’e geriliyor. Bu durumun uzmanların kuralları belirleyen, aynı zamanda operasyonları kişisel olarak denetlemeyi tercih eden deneyim ve özelliklerinden geldiği düşünülüyor.

Otomasyon hakkındaki düşünceleri sorulduğunda 45 yaş altındaki çalışanların yüzde 89’u otomasyon yazılımlarının işlerini geliştireceğine inanırken, yüzde 47’lik kesim kullanılmalarını kendilerine duyulan gereksinim için ‘tehditkâr’ buluyor. 45 yaş ve üzerindeki çalışanların yüzde 80’i otomasyonun işlerini kolaylaştıracağına inanıyor, yüzde 22’si ise tehdit sunduğunu düşünüyor.

Otomasyona yönelik beklentilerin coğrafi dağılımına bakıldığında ise ABD’deki çalışanların yüzde 47’si söz konusu teknolojiden endişeli. Singapur’da bu oran yüzde 54 iken, Almanya, Avustralya ve Birleşik Krallık’ta sırasıyla yüzde 42, yüzde 40 ve yüzde 33 şeklinde.

Anketteki ilginç sonuçlardan bir diğeri de ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Hindistan ve Hollanda’daki siber güvenlik sektörü uzmanlarının sadece yüzde 10’unun AI ve otomasyon teknolojilerine endişe ile yaklaşıyor olması.

İlginizi Çekebilir > Siber Güvenliğin Geleceği Yapay Zekâ

Çeşitlilik gelişime dair izler sunuyor

İşlerinden memnun olup olmadıkları sorulan siber güvenlik çalışanları, kendileri için profesyonel büyümenin geçerli bir ortamda bulunmanın (yüzde 15) ve kendilerini geliştirme imkânı bulmanın (yüzde 21) en motive edici faktörler olduğunu belirtiyor.

Görevlerinin stresli veya çok stresli olarak kabul edenlerin oranı 2019’da yüzde 62 olarak belirirken, 2020’de yüzde 53’e geriledi. Her ne kadar otomasyon teknolojileri tarafından en çok tehdit gören grupta yer aldıklarına işaret edilse de, 18-24 yaş arası çalışanların yüzde 100’ü işlerinin geleceğini güvende gördüklerini vurguluyor. Aynı yaş grubu yüzde 93’lük oran ile maaşlarından da ‘en fazla memnun’ siber güvenlik çalışanları grubunda yer alıyor.

Sektördeki kadın çalışanların oranı bu yıl içinde artışa geçerken, bu trendin devam edip etmeyeceği şimdilik bir soru işareti. Bu yıl içinde sektörde çalışan erkek oranı yüzde 78 olurken, söz konusu oranda geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 13’lük azalma yaşandı.

2019’da siber güvenlik sektöründe yer alan çalışanların yüzde 41’i en az 10 yıldır bu alanda yer alıyordu. 2020’de ise bu oran yüzde 83’e çıkarken, ankete katılanların yüzde 34’ünün beş yıl ya da daha az süreyle sektörde yer aldığı belirlendi. İlginç bir detay olarak çalışanların üçte birinin resmi bir siber güvenlik sertifikası bulunmuyor.

Analistler, AI ve ML teknolojilerinin genel olarak sektör tarafından benimsendiğini, her iki teknolojiye ait araçların kabul oranının ise jenerasyonlara göre değiştiğini bildiriyor. Analistler aynı zamanda her ne kadar cinsiyet bariyerleri kırılıyor olsa da siber güvenlik sektörü açısından kadın-erkek dengesini kurmak için yıllar gerekeceğini ifade ediyor.

Okumaya Devam Et