Bizi takip edin

Bankacılık

Siber Güvenlik Sektöründe Çalışan Açığı Kapanıyor, Memnuniyet Artıyor

Küresel siber güvenlik işgücünün son bir yıl içinde 700 bin kişi ile %25 oranında arttığı ve toplamda 3,5 milyon kişiye ulaştığı kaydedildi.

tarihinde yayımlandı

Kısa adı (ISC)² olan The International Information System Security Certification Consortium (Uluslararası Bilgi Sistemi Güvenlik Sertifikası Konsorsiyumu) tarafından sonuçları kamuoyuyla paylaşılan bir araştırma, koronavirüs krizinin neden olduğu talep artışı ve iş alanına dahil olan yetenekli çalışan sayısının artması beraberinde siber güvenlik sektöründeki uzman açığının ilk kez önemli ölçüde kapandığına işaret etti.

Nisan-Haziran 2020 arasında yapılan araştırmada, kurumların koronavirüs (Covid-19) küresel salgınına gösterdiği tepki ve uzaktan çalışma ortamlarına yapılan dönüşümde alınan güvenlik önlemlerinin siber güvenlik konusunun altını güçlü bir şekilde çizdiği ifade edildi.

Küresel siber güvenlik işgücündeki açık azalıyor

Yapılan en son çalışma, küresel siber güvenlik işgücünün son bir yıl içinde 700 bin kişi ile %25 oranında arttığını ve toplamda 3,5 milyon kişiye ulaştığını gözler önüne seriyor. Artan işgücü sayesinde geçtiğimiz yıl siber güvenlik sektöründe bildirilen 4 milyon 70 bin kişilik çalışan açığı bu sene içinde 3 milyon 120 bine düşmüş durumda. Ek analizler, küresel alanda siber güvenlik sektörünün mevcut personel açığını kapatması için işgücü oranının ABD’de yaklaşık yüzde 41, küresel alanda ise yüzde 89 oranında kapanması gerektiğini gösteriyor.

Siber güvenlik sektörü için son derece benzersiz bir yıl olan 2020’de, Covid-19’un sektöre ne gibi etkileri olduğu da incelendi. Verilere göre, bilişim teknolojileri (IT) çalışanlarının yüzde 30’una, iş ortamlarını Covid-19 şartlarına uyarlamak ve şirket çalışanları için uzaktan çalışma şartlarını oluşturabilmek için bir gün veya daha az süre verildiği belirtildi.

Araştırmacılar, 2020’de siber güvenlik alanında çok olumlu gelişmeler yaşandığını ve sektörün Covid-19’a tepki olarak kurumsal sistemlerini neredeyse bir gecede uzaktan çalışmaya uyarlamalarının benzersiz bir başarı olduğunu kaydetti.

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen ankette katılımcıların yüzde 92’si kurumlarının siber tehditlere “belli derecede veya çok hazırlıklı olduğunu” belirtti. Güvenlik çalışanlarının sadece yüzde 18‘i, Covid-19 krizi sürecinde siber tehditlerde artış yaşandığını ifade etti.

2020, siber güvenlik çalışanlarının zorlu şartlarda yeteneklerini ortaya koyduğu ve şirketlerine değerlerini kanıtladıkları bir yıl oldu.

Yapılan araştırmada elde edilen ek bilgiler şu şekilde: 

– İş memnuniyeti her geçen yıl artarken, siber güvenlik çalışanlarının %75’i işlerinden “belli ölçüde veya çok memnun olduklarını” ifade etti.

– Siber güvenlik sektöründe en yüksek yıllık maaş Kuzey Amerika’da görülürken, bu miktar 112.000 dolar olarak kayıtlardaki yerini aldı.

– Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı, personel eksikliği nedeniyle şirketlerinin siber tehdit altında olduğunu söyledi.

– Siber güvenlik uzmanları güvenlik bütçelerinin Covid-19 krizi nedeniyle etkileneceğini düşünüyor. Uzmanların yüzde 54’ü personele yönelik harcamalardan, yüzde 51′i ise teknolojilere yönelik harcamalardan endişe duyuyor.

– Siber güvenlik çalışanlarının yüzde 23’ü, kendilerinin veya bir meslektaşlarının koronavirüs krizi nedeniyle işten çıkarıldığını ifade etti.

– Koronavirüs önlemlerine rağmen halen ofiste çalışmak zorunda olan siber güvenlik personelinin yüzde 78’i sağlıklarından “belli derecede veya son derece fazla düzeyde” endişe duyuyor.

– Bulut bilişim güvenliği en çok talep edilen alan olarak belirirken, kurumların yüzde 40’ı önümüzdeki iki yıl içinde bu alanda gelişim planladıklarının altını çiziyor.

– Siber güvenlik sektöründeki çalışanların sadece yüzde 49’u bilgisayar ve bilişim bilimleri alanlarında diplomaya sahip. Kısaca, sektördeki uzmanların birçoğu yer aldıkları uzmanlık alanının dışından geliyor.

Öte yandan ABD merkezli siber güvenlik kuruluşu Exebeam tarafından kamuoyuyla paylaşılan yakın tarihli bir diğer araştırmada ise işlerinden memnun olup olmadıkları sorulan siber güvenlik çalışanları, kendileri için profesyonel büyümenin geçerli olduğu bir ortamda bulunmanın (yüzde 15) ve kendilerini geliştirme imkânı bulmanın (yüzde 21) en motive edici faktörler olduğunu açıklamıştı.

Aynı araştırmadaki çarpıcı detaylardan biri de iş güvenliği hakkında. Görevlerinin stresli veya çok stresli olarak kabul edenlerin oranı 2019’da yüzde 62 olarak kayıtlarda yer alırken, 2020’de yüzde 53’e geriledi. 18-24 yaş arası çalışanların yüzde 100’ü işlerinin geleceğini güvende gördüklerini vurgulamıştı. Aynı yaş grubu yüzde 93’lük oran ile maaşlarından da ‘en fazla memnun’ siber güvenlik çalışanları grubunda yer alıyor.

Okumaya Devam Et