Bizi takip edin

Makale

7 Soruda WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi

Eleştirilerin odağındaki WhatsApp kullanıcı sözleşmesinin kapsamı nedir, Facebook şirketleri ile hangi veriler paylaşılacak, kullanıcı verileri neden paylaşılmak isteniyor ve merak ettiğiniz diğer soruların yanıtları…

tarihinde yayımlandı

WhatsApp, 4 Ocak 2021’de yeni kullanım koşulları ve gizlilik ilkelerini yayınladı. Birçok soru işaretini de beraberinde getiren bu adıma dair merak edilenlerin kapsamlı yanıtlarını veriyoruz. İşte 7 soruda Whatsapp gizlilik sözleşmesi…

1- WhatsApp’ın eleştirilerin odağındaki kullanıcı sözleşmesi kapsamı nedir?

Hızlı yanıt: WhatsAppkullanıcı verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşımı.

Detay: Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 4 Ocak 2021 tarihinde yeni kullanım koşulları ve gizlilik ilkelerini yayınladı. WhatsApp kullanıcılarının cihaz ekranlarında gördükleri koşul ve ilkelerin yer aldığı metin, onaylanmaması halinde uygulama kullanımının 8 Şubat 2021’de sonlandırılacağı ifadesi ile dikkat çekti.

İlgili metinde kabulü halinde WhatsApp kullanım verilerinin Facebook şirketleri ile (Facebook grup şirketleri, tedarikçileri, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraf veri sorumluları gibi taraflar) paylaşılacağını bildirildi. Dolayısıyla onay verilmesi halinde tüm kullanım verilerinin farklı platformlar ile paylaşımı da kabul edilmiş oluyor.

Veriler 2016’dan beri Facebook ile ‘kullanıcı onayı halinde’ paylaşıyordu, ancak WhatsApp yeni sözleşmeyle yeni bir adım atarak halihazırdaki onay mekanizmasını devre dışı bıraktı.

2- WhatsApp, Facebook şirketleri ile hangi verileri paylaşacak?

Telefon numarası, rehber, cihaz kimliği (marka/model), yaklaşık konum, kesin konum, satın alma geçmişi (yapılan alışverişler), performans verileri.

3- Neden Whatsapp kullanıcı verileri Facebook şirketleri ile paylaşılıyor?

Hızlı yanıt: Verilerin pazarlama, araştırma, güvenlik, bütünlüğün korunması gibi alanlarda detayları henüz netlik kazanmamış esaslar doğrultusunda kullanımı hedefleniyor.   

Detay: WhatsApp kullanıcıların bazı bilgilerini topluyordu. Bu bilgiler hesap, durum, bağlantı, cihaz, kullanım, kayıt ve konum gibi bilgilerden oluşuyor. Gizlilik sözleşmesinin kabulü ise bilgilerin hizmetlerin yürümesi, özelleştirilmesi ve pazarlanması gibi amaçlarla kullanılabileceğine işaret ediyor. Teknik altyapı, teslimat, diğer sistemlerin sağlanması, anketler, araştırmalar, kullanıcı ve başkalarının güvenliği, emniyeti ve bütünlüğünün korunmasını içeriyor. Ayrıca müşteri hizmetlerine yardımcı olunması ve desteklenmesi amacıyla Facebook şirketleri ile birlikte çalışılacağı kaydediliyor.

4- Neden KVKK ve Rekabet Kurulu soruşturma başlattı?

Rekabet Kurulu Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı. ‘Resen soruşturma’, herhangi bir şikâyet söz konusu değilken başlatılan soruşturma anlamına gelir.

Rekabet Kurulu Facebook ve WhatsApp hakkında resen bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. 11 Ocak 2021’de yapılan açıklamaya göre; WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC şirketleri hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amaçlanıyor.

Buraya tıklayarak inceleyebileceğiniz söz konusu maddede yer alan ifadeler aşağıda yer alıyor,

Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

Madde 6 – Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

  1. a) Ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,
  2. b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,
  3. c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,
  4. d) Belirli bir piyasadaki hakimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticari avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,
  5. e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.”

Kısa adı KVKK olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan da konuyla ilgili araştırma yapılacağı yönünde duyuru geldi.

Buraya tıklayarak detaylarını inceleyebileceğiniz duyuruda;

“…WhatsApp Inc. tarafından, WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağına ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu bilgilendirme metninde yönlendirme yapılan Gizlilik Politikasında ise, hangi verilerin hangi amaçlarla işleneceği ifade edilmekle birlikte, işlenen kişisel verilerin WhatsApp Inc. tarafından yurtdışında yerleşik bulunan hizmet aldığı ve hizmet verdiği Facebook grup şirketleri, tedarikçileri, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraf veri sorumluları gibi net olarak belirli olmayan taraflara teknik destek, teslimat ve diğer hizmetleri sağlamak, araştırma yapmak, pazarlama ve anket vb. gibi yine belirli olmayan amaçlarla aktarılacağının ifade edilmekte olduğu görülmektedir…”
İfadeleri yer alırken kişisel verilerin, yurtdışında yerleşik bir veri sorumlusu olan WhatsApp Inc. tarafından işlenmesine ve yurtdışında yerleşik başka veri sorumlularına aktarılmasına ilişkin açık rıza alınması hususunda yapılan ön değerlendirme paylaşılırken araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

5- Eleştiriler sonrası Whatsapp’in tutumu ne oldu? 

WhatsApp kararlı ve geri adım atmayı planlamıyor. Sözleşmenin güncellendiği iddiaları da doğru değil.

6- Diğer mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıdan alınmayan hangi veriler WhatsApp’te alınıyor

Bu kapsamda WhatsApp’in de aralarında bulunduğu en popüler 5 uygulama, 12 Ocak 2021 tarihi itibarıyla incelendi.

Türkiye merkezli popüler uygulama kapsam dışında tutulduğunda WhatsApp’in diğer 3 uygulamadan farklı olarak satın alma geçmişi, kesin ve yaklaşık konum bilgilerini de aldığı görülüyor.

Türkiye merkezli popüler uygulamanın; satın alma geçmişi ve konum bilgilerinin yanı sıra fotoğraf/videolar ve ses verilerini de aldığı görülüyor.

7- Mobil uygulamarla ilgili bu tip bir kullanıcı ve gizlilik sözleşmesi onayı sunulduğunda hangi satır aralarını okumalıyız?

Kişisel veriler önemlidir ve dijital/fiziksel kapsam ayrımı olmaksızın dikkatle korunması gerekir.

Talep edilen veri veya bilgilerin kullanım amacı ile bağlantılı olup olmadığının sorgulanması, bir uygulamanın tutarlı ve ölçülü oluşunu temsil eden en temel unsurdur.

Örneğin günlük haber içeriklerinin okunabildiği bir uygulamanın video kameranıza erişim talep etmesi, kişisel veri gizliliği açısından sorgulanması gereken bir konuya işaret eder.

Benzer şekilde bir mobil oyun sizin rehberinize neden erişimi talep etsin? Eğer bunu talep ediyorsa ortada kişisel verilerin güvenliğine dair yanıtı aranması gereken bir soru işareti var demektir.

Bir iletişim uygulamasının satın alma geçmişinizi talep etmesi de benzer şekilde ele alınabilir.

Daha kapsamlı okuma için KVKK web sitesindeki ‘Veri Sorumlusu’ bölümünü inceleyebilirsiniz.

Okumaya Devam Et